Povinné ručení jednoduše

Pokud vlastníte automobil, určitě jste měli starosti s vyřízením pojištění. Jedná se především o povinné ručení, které je povinen majitel automobilu uzavřít dle zákona. Z tohoto pojištění jsou hrazeny škody, které majitel způsobí jiné osobě při jízdě autem na majetku a na zdraví. Dalo by se tedy říct, že jde o pojištění odpovědnosti. Jestliže tedy Vy způsobíte havárii, pojišťovna, u které jste pojištěný, za Vás zaplatí například opravdu auta, které jste poškodili. Škody na Vašem vozidle Vám již nezaplatí.

    Pokud bychom si chtěli pojistit i automobil, mluvili bychom již o havarijním pojištění. Toto však není ze zákona nutné. Je důležité podotknou, že různé typy automobilů jsou pojišťovány různě vysokou částkou. Pokud bychom se měli na toto povinné ručení podívat blíže, tak výsledná částka zahrnuje spoustu faktorů, jako například objem a výkon motoru vozidla, hmotnost vozidla, staří vozidla, počet měsíců bez nehody a další důležité aspekty. Dříve, přesněji do roku 2003, bylo určování výše povinného ručení relativně jednoduchou záležitostí. Brala se totiž v potaz pouze kubatura vozidla. Poté si však pojišťovny začaly určovat ceníky sami.

Zákonné pojištění vozidel a havarijní pojištění jsou tedy opravdu důležitými věcmi, které se určitě vyplatí. Pokud bychom se měli ještě blíže podívat na havarijní pojištění, tak to nekryje pouze škody na Vašem automobilu. Jsou v něm zahrnuty také škody způsobené vandalismem, krádeží (tedy například rozbitá okna) a také živelnými pohromami. Pokud se Vám tedy automobil poškodí například při povodni nebo kroupami, pojišťovna Vám tyto škody proplatí.